Continutul este protejat!
Termeni si conditii

Vă rugăm să citiți cu atenție acest acord.

El stabilește Termeni și condiții in care vă punem la dispoziție serviciile noastre prin intermediul site-ului adultwork.ro

Potrivit legii Nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, cat și legii Nr. 496/2004 ce modifică și completează legea mai sus mentionata, vă informam urmatoarele:

ACEST SITE CONTINE INFORMATII SI MATERIALE EXPLICITE DESTINATE ADULTILOR SI ESTE INTERZISA ACCESAREA LUI IN SPATIU PUBLIC!
ACEST SITE ESTE STRICT INTERZIS MINORILOR! ACEST SITE NU ESTE RECOMANDAT PERSOANELOR PUDICE!


Vă multumim că ati ales serviciile oferite de AdultWork.ro România Ca orice mediu informatic care se doreste echilibrat și sigur, aplicatiile precum și utilizarea acestui site sunt supuse unor "Termeni și conditii", in privinta cărora acceptul dumneavoastră este confirmat implicit prin apăsarea butonului "Intră (18+ ani)", fără de care accesarea paginilor interioare nu este posibilă in conditii normale de utilizare.

Introducere.

Art. - 001. Accesind orice pagină interioară a Site-ului, confirmati implicit că ati citit, inteles și acceptat in deplină cunostintă de cauză "Termeni și condiții" de utilizare, dispozitiile acestora avind valoare juridică de intelegere contractuală intre dumneavoastră și reprezentantul Site-ului.

Art. - 002. Prin exprimarea acceptului cu privire la "Termeni și condiții" de utilizare, certificati pe propria raspundere că sunteti o persoana ce a implinit virsta legală de 18 ani și in general nu vă simtiti ofensat(ă) de informatiile sau imaginile cu caracter explicit destinate exclusiv adultilor (nuditate).

Art. - 003. Acordul asupra prezentelor clauze inscrise in "Termeni și conditii" se va considera a fi dat de catre utilizator prin apasarea butonului "Intră (+18 ani)". 
Atentie! Fără apasarea acestui buton, in conditii normale de utilizare, accesarea paginilor interioare ale site-ului nu este posibilă.

Art. - 004. In comformitate cu "Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei", nr.196/2003, precum și cu Legea 496/2004, elaborată pentru modificarea Legii 196/2003, vă facem cunoscut urmatoarele:

a) Site-ul contine informatii și materiale grafice explicite destinate exclusiv adultilor;
b) Site-ul este STRICT INTERZIS MINORILOR!
c) Site-ul nu este recomandat persoanelor pudice;

Art. - 005. Dispozitiile inscrise in "Termeni și conditii", trebuiesc citite integral și cu atentie, intrucit ele reprezintă factor imperativ in conturarea intelegerii depline asupra naturii continutului expus in cuprinsul Site-ului și exprimarea in cazul in care sunteti de acord cu acestea, a consimtamintului propriu, conditie determinanta pentru a primi accesul la vizionarea paginilor interioare.

Art. - 006. Acceptul explicit dat cu privire la "Termeni și condiții" Site-ului, reprezintă intreaga și unica intelegere (contractuală) dintre dumneavostra și reprezentantii Site-ului.

Art. - 007. Daca nu agreati in totalitate "Termeni și condiții" Site-ului, aveti libertatea deplină de a parasi aceasta platformă informatică in orice moment, fără nici o altă formalitate sau obligatie.

Art. - 008. Site-ul iși rezervă dreptul de a schimba și actualiza in orice moment continutul și forma sa, precum și "Termeni și condiții" de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă sau ulterioara, motiv pentru care:

a) Vă rugăm sa vizitati periodic această sectiune, pentru a fi la curent in permanentă cu potentialele schimbari survenite;
b) In cazul in care nu sunteti de acord cu noile dispozitii sau cu efectul produs de aceste posibilele modificari, puteti inceta imediat și neingradit (de nici o clauza) accesarea Site-ului.

Art. - 009. Orice persoană care foloseste Site-ul, este obligatoriu de a fi majora (minimum 18 ani impliniti), avind astfel responsabilitatea cunoasterii legilor și prin consecinta, neputindu-se prevala de nestiintă sau neintelegerea obligatiilor ce-i revin personal și direct, in legatură cu orice incălcare a prevederilor legale in vigoare.

Art. - 010. Site-ul nu poate garanta (și nici nu o face), că functiile operationale, precum și orice alte date (text, materiale grafice, fotografii, imagini video, informatii conexe etc.) incluse in paginile sale, vor fi afisate neintrerupt și fără erori, iar platforma interactivă alături de serverul care o deserveste nu pot avea la un moment dat (chiar și pentru un interval de timp extrem de scurt), viruși, rutine sau programe informatice daunatoare, chiar dacă administratorii Site-ului depun toate eforturile pentru a evita astfel de situatii.

Art. - 011. Site-ul nu iși asumă nici o responsabilitate in cazul in care serviciile sale nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioadă nelimitată sau nedeterminată de timp, din orice motive tehnice, administrative, organizatorice, juridice sau comerciale.

Art. - 012. Luati la cunostintă că orice transmisie de date catre și dinspre acest Site, poate fi interceptată de catre terte persoane rău intentionate, in acest sens, confidentialitatea informatiilor dumneavoastră nefiind garantată.

Clauze generale privind utilizarea Site-ului.

Art. - 013. Site-ul are ca scop crearea unui spatiu virtual in perimetrul caruia utilizatorii interesati au posibilitatea de a se cunoaste, a schimba idei sau de a-și găsi parteneri pentru diverse tipuri de relatii.

Art. - 014. Utilizatorii acestui Site iși pot crea conturi personale, iar pe baza acestora pot afisa anunturi in vederea identificării unor potentiali parteneri.

Art. - 015. In baza "Declaratiei Universale a Drepturilor Omului", adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la data de 10 de septembrie 1948, Site-ul oferă libertate deplină utilizatorilor in exprimarea și cultivarea optiunilor personale manifestate in mediu privat, inclusiv in ceea ce priveste problematica relatiilor intime, atit timp cit acestea nu implică mijlocirea sau savirșirea unor fapte prevazute și incriminate de Lege.

Art. - 016. Site-ul nu este angajator sau imputernicit al vreunei persoane fizice ori juridice prezentă in anunturile postate pe Site și nici nu functionează ca agentie sau call-center.

Art. - 017. Site-ul reprezintă doar un suport virtual pentru postarea anunturilor concepute, redactate și postate exclusiv de catre utilizatorii inscriși.

Art. - 018. Site-ul este strict interzis persoanelor care practică PROSTITUTIA sau PROXENETISMUL.

Art. - 019. Interesul dumneavoastră in ceea ce priveste acest Site trebuie să aibe un caracter STRICT PRIVAT, iar accesarea paginilor interioare este interzisa de a fi facută in spatii publice. Folosirea informatiilor regasite in paginile Site-ului va fi facută EXCLUSIV in scop personal.

Art. - 020. Avind in vedere faptul că activitatea Site-ul se rezuma strict la afisarea informatiilor inserate de utilizatori, responsabilitatea cu privire la forma, continutul, veridicitatea și autenticitatea acestor materiale (scrise sau grafice), apartine in exclusivitate celor ce le postează.

Art. - 021. Administratorii Site-ului sunt in permanentă deschiși oricaror propuneri sau idei de imbunătătire a activitatii și functionabilitatii platformei informatice, iar in masură in care acestea sunt viabile, posibile și conforme cu interesele urmărite, vă asigurăm că se vor lua toate măsurile necesare transpunerii lor in realitate.

Art. - 022. Prin inscrierea in acest Site sunteti de acord să primiti orice fel de comunicări prin e-mail din partea administratorilor, atit cu caracter informativ, cit și comerciale (reclamă). Proprietatea intelectuală (Drepturi de Autor)

Art. - 023. Acceptind "Termeni și condiții" de utilizare a Site-ului, vă obligati să respectati Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, astfel luind la cunostintă că vă este interzis să adaugati sau transmiteti catre Site materiale care violează vreun drept de autor, o marcă inregistrată, un patent ori alte drepturi de proprietate conexe ale oricarei terte persoane fizice sau juridice.

Art. - 024. Prin trimiterea informatiilor (text, grafică sau fotografii) către Site, incuviintati și acordati implicit administratorilor dreptul gratuit, nerestrictionat și irevocabil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui, afisa sau crea lucrari derivate din aceste date (intregi sau partiale), pe plan national sau international, ori a le incorpora in orice alte diverse lucrari.

Art. - 025. Continutul și design-ul Site-ului, adică tot ceea ce inseamna conceptul grafic și ideatic, textele, sloganurile, fotografiile, schemele grafice, desenele, imaginile mixte, bazele de date accesibile prin intermediul platformei de interactivitate (la rindul ei element de concept aflat in proprietatea reprezentantilor Site-ului) pusă la dispozitie utilizatorilor, precum și orice alte lucrări sau aparitii integrate in reprezentările informatice, reprezintă proprietate intelectuală protejată prin legislatia Română și internatională cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

Art. - 026. Utilizatorii vor fi atentionati asupra drepturilor de copyright apartinind Site-ului in subsolul fiecarei pagini prin formula: Copyright - 2019 © TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Art. - 027. In cazul informatiilor sau continutului de orice tip postat pe Site de către utilizatori inregistrati, parteneri ori terte părti, dreptul de autor și responsabilitatea implicită apartine in exclusivitate celor ce au publicat acea informatie sau continut de orice tip.

Uzul personal.

Art. - 028. Uzul personal este definit ca acel drept real principal, dezmembramant (separare a drepturilor reale distincte -posesia, folosintă și dispozitia) al dreptului de proprietate, care conferă titularului, atributele de posesie și folosinta asupra unui bun aflat in proprietatea altuia, dar numai in limitele necesare satisfacerii trebuintelor lui și ale familiei sale. Titularul dreptului de uz poate fi numai o persoana fizică. Dreptul de uz are un caracter strict personal, adică uzuarul nu poate instrăina beneficiul sau emolumentul dreptului sau.

Art. - 029. Utilizarea Site-ului in orice alt scop decit cel prevazut de dispozitiile inscrise in "Termeni și conditii", este strict interzisă.

Art. - 030. Permisiunea de utilizare a Site-ului, nu include nici un drept de colectare, agregare, copiere, duplicare, afisare sau utilizare derivativă a continutului acestuia și nici dreptul de a exploata sau culege date, de a utiliza roboti, spideri (un program de computer amplificat care este capabil sa execute o explorare recursivă sofisticată pe internet) sau orice alt tip de colectori de date similari, fără acordul prealabil scris al administratorilor Site-ului.
Exceptie limitată de la interdictia de mai sus fac motoarele de cautare pe internet și arhivele publice non-comerciale, care folosesc instrumente de colectare a informatiilor numai in scopul de a afisa hiperlink-uri către Site.

Utilizarea neautorizată.

Art. - 031. Continutul Site-ului este destinat exclusiv uzului personal.

Art. - 032. Este strict interzis și se pedepseste de lege:

a) indepărtarea insemnelor care certifică dreptul de proprietate (autor) al Site-ului asupra unui anumit continut (texte, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte etc.) sau părti ale acestuia;
b) participarea directă sau indirectă la modificarea/alterarea formei ori continutului Site-ului prin orice mijloace, precum și publicarea, comercializarea, imprumutul, cesiunea, donarea, transmiterea, retransmiterea prin orice modalitate sau mijloace a continutului integral ori părti ale acestuia;
c) reproducerea sau stocarea continutului de orice tip (formă, concept grafic și ideatic, text, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte, baze de date, platformă interactivă etc.) apartinind Site-ului, integral ori parti din acesta catre alt site, server, precum și orice alt mijloc de stocare a informatiei, dacă scopul direct sau colateral al activitati acestora este unul comercial;
d) modificarea, traducerea in orice limba ori reprogramarea in orice limbaj de programare a continutului integral sau partial al Site-ului;
e) crearea unor lucrari derivate din continutul (formă, concept grafic și ideatic, text, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte, baze de date, platformă interactivă etc.) apartinind Site-ului sau părti ale acestuia;
f) folosirea retro-ingineriei (practica ce constă in analiza unui produs finit pentru a vedea maniera in care a fost conceput/fabricat) pentru orice parte a Site-ului, in afara cazului in care in mod explicit acest lucru este permis de legislatia in vigoare;
g) vinzarea, oferirea spre vinzare, transferul către terti sau brevetarea in integralitate ori a unor parti din continutul (concept grafic și ideatic, text, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte, baze de date, platformă interactivă etc.) apartinind Site-ului;
h) utilizarea oricaror tehnologii, spydere, dispozitive automate, programe informatice specializate sau procese manuale in vederea monitorizarii, colectarii de date, copierii ori stocării informatiilor inregistrate in serverele apartinind Site-ului;
i) afisarea sau transmiterea prin intermediul Site-ului a oricarui tip de material avind caracter ilegal sau inselator, prefigurat, concret sau doar sugestie;
j) afisarea sau transmiterea oricaror informatii (de orice tip) ce contin elemente sau indicatii false ori susceptibile de a induce in eroare;
k) accesarea/utilizarea Site-ului in orice alt mod decit cel uzual, pentru care a fost conceput și care prin consecinta ar afecta in mod nefavorabil performanta sau functionabilitatea acestuia ori a sistemelor informatice și retelelor conexe;
l) incărcarea, transmiterea sau folosirea oricarui dispozitiv, tehnologie, rutină ce tine de programare sau insăsi viruși informatici de orice tip, care prin prezenta lor ar putea aduce prejudicii bunei functionari a Site-ului ori a echipamentelor prin intermediul cărora acesta functionează;
m) folosirea Site-ului pentru afisarea unor link-uri catre alte site-uri, postarea sau transmiterea unor reclame ori enunturi publicitare cu referire la marci, produse sau servicii, fară a obtine in prealabil acordul scris al administratorilor Site-ului;

Art. - 033. Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri decit cel specific uzului personal, pot fi trimise prin formularul de mesaje existent in pagina "Contact".

Art. - 034. Ne rezervam dreptul (dar nu avem nici o obligatie) de a corecta, modifica, respinge, elimina, ori solicita direct dumneavoastră să actionati in acest sens sub sanctiunea suspendarii contului, orice material pe care il postati sau incercati sa il faceti public prin intermediul Site-ului, care in opinia noastră, incălcind prevederile "Termenilor și conditiilor", are potentialul de a face rău, de a pune in pericol viata sau integritatea unor pesoane, incalcă drepturile civile, sunt defăimatoare, rasiste, discriminatorii, rau-voitoare sau pot altera negativ in orice alt mod reputatia Site-ului, vizitatorilor, membrilor sau colaboratorilor săi.

Art. - 035. In conditiile in care considerati ca un anumit continut aflat pe Site incalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viată privată sau alte drepturi personale ori colective,
Vă rugăm sa ne incunostintati imediat cu referire la acest aspect, prin trimiterea unui e-mail, folosind formularul de mesaje existent in pagina Contact ori direct la pay@adultwork.ro .

Limitarea responsabilitatii.

Art. - 036. In cazul materialelor de orice tip incărcate de utilizatori, parteneri pe bază de contract sau diverse alte terte persoane, Site-ul functionează in regim de gazduire informatică și ca atare, in mod obiectiv, nu poate fi responsabil pentru continutul acestora ori a efectelor ce le-ar putea produce in plan public.

Art. - 037. Deși depunem toate eforturile pentru identificarea și inlăturarea oricaror informatii (text, grafică, fotografii) anunturi sau comentarii ce ar incalca principiile unei informari corecte, reale și precise, există indiscutabil posibilitatea ca un anumit material (text, grafică, fotografii, informatii conexe etc.), anunt sau comentariu, postat de utilizatorii inregistrati sau terte persoane, sa nu respecte aceste norme pe care le-am dori imperative. Dacă sesizati astfel de situatii, Vă rugăm insistent sa ne trimiteti observatiile dumneavoastră prin e-mail folosind formularul de mesaje din pagina "Contact ori direct la pay@adultwork.ro".

Art. - 038. Atat administratorii, cit și intreaga echipă de intretinere tehnică se obligă să depună in permanentă toate eforturile pentru a imbunătăti constant și substantial parametrii functionali și capabilitatea structurală a Site-ului in sensul satisfacerii tuturor cerintelor dumneavoastră privind disponibilitatea și viteza de transmitere a informatiilor prin intermediul retelelor informatice, insă nu putem garanta și nici nu o facem, ca demersurile noastre in aceasta directie se vor ridica pe deplin la nivelul tuturor cerintele utilizatorilor nostri, intrucit multe din coordonatele performantelor vizate, nu depind de noi și nici nu putem influenta in mod decisiv evolutia pozitivă a acestora.

Art. - 039. Exceptind clauzele din "Termeni și conditii" in care se specifica expres conditiile sau prerogativele ce incumba asumarea raspunderii, precum și prevederile legale care obliga la asumari specifice, orice demers al Site-ului este exonerat de obligatii, raspunderi ori imputatii. Restrictii, modificari, imposibilitati.

Art. - 040. Administratorii Site-ului pot schimba, suspenda sau intrerupe in orice moment, orice componenta a Site-ului, inclusiv disponibilitatea și functionalitatea integrala a acestuia, a bazei de date sau a interfetei informatice, atunci cind exista motive legale, comerciale, tehnice sau de securitate ce impun aceste masuri.

Art. - 041. Sunteti de acord ca Site-ul nu va fi răspunzator (sub nici o forma) fată de dumneavoastră sau fată de orice altă tertă parte, pentru stergerea contului personal sau restrictionarea accesului la serviciile puse la dispozitie.

Art. - 042. Administratorii Site-ului va fac cunoscut faptul ca pot exista perioade nedeterminate precis ca durată, cind Site-ul devine inaccesibil ca urmare a unor probleme tehnice neprevazute (caz fortuit), pentru intretinere, modernizare sau alte operatiuni necesar de a fi efectuate pentru buna desfăsurare a activitatii.

Disculpare și dispensare.

Art. - 043. Intrucit Site-ul nu participă activ la schimbul de mesaje sau interactiunile sociale (ce au loc ca urmare a accesarii acestui spatiu virtual) intre partenerii interesati, in cazul disputelor intre utilizatori, sunteti de acord sa ne exonerati de orice raspundere, obligatie, pretentie sau imputatie in acest sens.

Prevederi finale.

Art. - 044. Clauzele inscrise in "Termeni și conditii" au menirea de a forma intregul și unicul acord dintre Site-ul www.adultwork.ro și dumneavoastră cu privire la utilizarea acestuia.

Art. - 045. Esecul nostru de a aplica sau impune orice clauză sau prevedere inscrisă in "Termeni și conditii" nu va constitui o derogare sau renuntare la restul obligatiilor prevazute de acesta.

Art. - 046. Dacă pentru orice motiv, un tribunal de jurisdictie competentă consideră oricare din prevederile inscrise in "Termeni și conditii" ca fiind neaplicabilă sau neexecutorie, acea dispozitie va fi tratată ca atare, iar restul dispozitiilor ramin in continuare valide.
Vă rugăm sa ne faceti cunoscută orice incălcare a "Termenilor și conditiilor" mai sus mentionate, orice disfunctionalitate sau sugestie pe care o aveti și considerati că ar putea conduce la o mai buna utilizare a Site-ului.

Vă multumim! Admin